Allegra Regenia Bohemia

Pozvánka na členskou schůzi KPCHP - 13. září 2009

09.09.2009 15:12

Dne 13. 9. 2009 se bude v Plumlově konat výroční členská schůze Klubu přátel chodského psa. Nejdůležitějším bodem programu bude volba orgánů klubu - výboru a revizní komise. Ve stránkách klubového časopisu se již objevil seznam kandidátů (Kudrnáčová, Soldánová, Nováková, Kaňoková, Šnajdr, Pěníková a Metelková do výboru a Javorová, Stránská, Koláčná, Břízová a Blehová do revizní komise), protože se však domnívám, že je na místě, aby byli i nějak prezentováni (byť samozřejmě jejich názory a praxi spousta členů zná), požádal jsem je zhruba před dvěma týdny o odpověď na tři otázky:

 

"Dobrý den,

obracím se na Vás jako člen Klubu přátel chodského psa, neboť
kandidujete na nejbližší členské schůzi do orgánů klubu. Protože často
nemám dost informací na základě kterých bych se mohl ve volbě
rozhodnout, prosím o odpověď na následující otázky:

1. Co Vám v poslední době dělá v souvislosti s chodským psem největší
radost, s čím jste spokojeni?

2. Je něco, co byste chtěl(a) změnit či zlepšit? Na co byste se chtěl(a)
v případě zvolení zaměřit?

3. "Klíčová pro jakékoliv málopočetné plemeno je co největší míra
genetické variability. Je důležitější než ustálenost plemene v jakékoliv
vlastnosti či znaku, neboť z dlouhodobého hlediska vytváří podmínky pro
zdravé, vyrovnané a životaschopné plemeno. Z tohoto důvodu je prvořadým
úkolem, aby krylo co nejvíce fen a psů. Toho se nejlépe a nejjednodušeji
dosáhne stanovením maximálního počtu krytí psů v rámci jednoho roku."
Souhlasíte či nesouhlasíte s tímto tvrzením? Proč?
(Není teď podstatné, že chodský pes je plemeno bez problémů a na
špičkové úrovni, převyšující ostatní plemena právě zdravím a přirozenou
životaschopností. Toto je důsledek dosavadního, zodpovědně vedeného,
chovu. Spíše mi jde o úvahy do budoucna, aby za dvacet let byl na tom
stejně. Přecijen zájem o plemeno stoupá a vedle těch původních nadšenců
se budou v řadách chovatelů objevovat i nováčci bez zkušeností, kteří
tohle mohou podcenit. Nejde taky ani o skutečnost, zda se bavíme o
omezení na jeden, tři, pět nebo deset vrhů ročně, jde mi spíš o názor na
tuhle tendenci.)

Děkuji za spolupráci,
Jiří Štancl


P.S. Nechci Vás nikoho moc zdržovat. Jde mi o stručné odpovědi, které
rozhodně nemají nahrazovat diskuzi na členské schůzi. Spíš by to měla
být taková pozvánka a lákadlo na členskou schůzi. Rád bych totiž
jednotlivé odpovědi zveřejnil na svém webu, neboť si myslím, že by
alespoň takovéhle stručné volební profily zveřejněny být měly a nikde
jsem je nenašel. Pokud by ale kdokoliv se zveřejněním svých odpovědí
nesouhlasil, budu to respektovat."

 

Mojí původní představou bylo všechny odpovědi zveřejnit, ale vzhledem ke skutečnosti, že některé odpovědi byly hodně komplexní, s některými adepty se rozvinula i určitá diskuze a některé informace byly natolik konkrétní, že bych si je ani zveřejnit netroufl (objevil se i požadavek na nezveřejnění, či zveřejnění výhradně nezkrácené), rozhodl jsem se, že se pokusím převyprávět mezi kandidáty všeobecně převažující názory. Důvodem byla i skutečnost, že mi primárně nešlo ani tak o obsah odpovědí (byť nepopírám, že mě třeba odpověď na třetí otázku zajímala), ale o jejich formu. Bál jsem se totiž, že mnoho odpovědí nedostanu. Neměl jsem proto nějaký konkrétní důvod, spíš pocit, že to velkou odezvu nevyvolá. Byť se objevil názor, že taková anketa úplně na místě není (protože členové kandidáty znají, protože kandidáti pracují hodně a vše ve svém volném čase...), odpovědi byly zcela samozřejmé, vstřícné a věcné, což slouží kandidátům více než ke cti, neboť jim jistě sebraly nějaký čas. Toto na kandidátech oceňuji, protože ze zkušeností s jednáními různých jiných (nekynologických) spolků vím, že nejde o samozřejmost. Odpověď jsem neobdržel pouze od paní Pěníkové a paní Koláčné. Protože jsem však s nimi v kontaktu nikdy nebyl, nemohu vyloučit, že třeba mail nepoužívají, a proto jim tuhle skutečnost ani nemohu vyčítat.

 

K vlastnímu obsahu odpovědí:

 

ad 1

Na chodském psu byla oceňována jeho všestrannost a univerzalita jako rodinného psa, jeho láska k dětem a fakt, že těmito vlastnostmi začíná být proslulý, což se projevuje v rychle stoupajícím povědomí a zájmu o plemeno.

 

ad 2

Zde už byly odpovědi různorodější. Často se objevovala přání na sjednocení posuzování exteriéru na výstavách, dále trvání na deklaraci univerzálního rodinného psa s nezaváděním jednostranně zaměřených bonitačních testů (obrana, střelba), více zveřejňování informací o zdraví a chovu či dosažení mezinárodního uznání chodského psa FCI.

 

ad 3

Nejzajímavější bod. Předložil jsem tvrzení, které zjednodušeně řečeno říká, že radši "hodně psů špatných (exteriétově, povahově, zdravotně) než málo dobrých". Jedná se o jeden ze základních postulátů genetiky (a nutno říct že všeobecně přijímaný a nijak sporný), který vysvětluje, že krytím v úzkém kruhu kvalitních jedinců vznikají v první fázi psi lepší, ale dlouhodobě plemeno stagnuje, protože mezi psy roste příbuznost, což má za následek zhoršování kvalit (vzhledových, povahových i zdravotních). V praktickém chovu je situace složitější, neboť upřímný zájem každého chovatele mít odchovy co nejlepší, z principu koliduje se zájmem plemene jako celku. Zde už se odpovědi rozcházely. Objevilo se striktní odmítnutí omezení počtu krytí psů, přes připuštění efektivity takového opatření, ale zdůraznění, že při současných kvalitách chodského psa je toto zbytečné, přes opatrný souhlas až po jasnou podporu.

 

Protože počet kandidátů do členských orgánů odpovídá počtu volených míst (což mimochodem taky není extra potěšitelné, ale co dělat, když kandidovat nikdo další nechce), nemusím přemýšlet koho preferovat. Jsem tomu docela rád, protože ačkoliv je zřejmé, že s některými si názorově rozumím lépe, domnívám se, že momentálně nejsem schopen zodpovědně říci, že bych někoho konkrétního z orgánů klubu chtěl vyměnit nebo nezvolit, protože oceňuji jejich věcnou komunikaci a také množství práce, kterou pro klub odvádějí. Pokud se tedy něco zásadního nezmění, bude na schůzi asi docela nuda :-). Díky bohu za to. Tak v neděli...

 

Doplněno 10. 9. 2009:

Tak situace se změnila podstatně. Dnes (tři dny před konáním členské schůze!) byla na stránkách klubu zveřejněna nová kandidátní listina, která se podstatně liší od té oficiálně zveřejněné. Tohle mě skutečně dokáže rozčílit. Zřejmě si někdo myslí, že někteří pojedeme přes celou republiku, abychom odhlasovali vše co zrovna někoho napadne. Je pravda, že tohle píši bez nějaké zralé úvahy (takže si vyhrazuji právo změnit názor), ale osobně si momentálně nedokážu představit, že bych volil někoho, kdo svou kandidaturu oznámí tři dny předem (byť bych třeba o některých za jiných okolností uvažoval). Pokud se jedná o osobní rozhodnutí kandidovat, je vše na zodpovědnosti jednotlivých kandidátů. Pokud ale jde o kandidátku navrhovanou výborem (což se obávám), je to na pováženou. Doufám, že se v takovém případě na schůzi vysvětlí důvody vedoucí k takovým krokům, jinak v tom vidím přinejmenším podstatnou chybu výboru. Kdyby se týkala nějaké odborné nebo praktické otázky, tak se přes to přenesu, ale pokud je věnován nedostatečný zájem přípravě voleb (což je v dobře fungujícím klubu důležitější moment než dobře zorganizovaná výstava nebo bonitace) a jejich transparentnosti, tak to nesu těžce.

Vyhledávání