Allegra Regenia Bohemia

Bonitace a členská schůze v Mostkovicích, 12. - 13. 9. 2009

13.09.2009 20:38

O víkendu jsme se zúčastnili bonitace i členské schůze v Mostkovicích u Prostějova. Cesta přes celou republiku nás ze začátku trochu otrávila, ale rozhodně stála za sebezapření. Kvalitní organizace, fajn lidi (takoví jsou Moraváci snad všichni :-)) a spousta nových informací, postřehů a diskuzí na zajímavá témata (v kterém jiném klubu s Vámi vedení vydrží diskutovat sporné otázky u sklenky vína a vodní dýmky dlouho přes půlnoc?). Prostě pohoda.

 

Pro nás nejdůležitější událostí bylo uchovňování naší Giri. Plánujeme totiž štěňátka a v tomto smyslu nás tlačí čas. Bonitací jsme prošli úspěšně, s opravdu hezkým kódem - K1, U2, W2, X4. Při bonitaci se hodnotí odchylky od ideálu, tzn. každé písmenko je nějaká vada. Hodnotí se 25 parametrů vzhledových (A-Z) a 5 povahových (A-E), přičemž u každého je ideální hodnota nula (pak se do zkráceného kódu nezapisuje) a každá číselná hodnota je odchylka od ideálu. Čísla stoupají až do 14, přičemž čím vyšší číslo, tím závažnější odchylka. Úplné rozklíčování našeho bonitačního kódu ještě doplníme.

 

Neděle byla vyhrazena členské schůzi. Letos byla její součástí i volba činovníků klubu, a to na následující dva roky. Do výboru (výkonný orgán) se volilo sedm členů, do revizní komise (kontrolní orgán) členové tři. Do výboru byli navrženi Javorová, Kaňoková, Kudrnáčová, Koláčná, Majerová, Metelková, Nováková, Pěníková a Šnajdr, do revizní komise Břízová, Peroutka a Stránská a v rámci schůze přibyl z pléna návrh na kandidaturu Marie Křížové do revizní komise. V obou volbách bylo tedy více kandidátů než funkcí, což je domnívám se velmi prospěšné.

 

Výsledky jsou následující:

výbor KPCHP - Kudrnáčová 39, Soldánová 39, Pěníková 31, Kaňoková 29, Majerová 29, Javorová 27, Metelková 26 (všichni zvoleni) a dále Nováková 23, Šnajdr 17 a Koláčná 9

revizní komise KPCHP - Stránská 36, Křížová 29, Břízová 28 (všichni zvoleni) a dále Peroutka 23

 

Osobně jsem zklamán z neúspěchu paní Novákové, protože dle mého názoru odvedla pro klub ohromnou porci práce a obávám se, že bude ve výboru chybět. Také možná kdyby byl zvolen pan Šnajdr, nemuseli jsme mít ve výboru samé ženské :-).

 

A jak jsem volil já? Osobně jsem měl jasno o Kudrnáčové, Novákové a Soldánové (protože pro klub opravdu dřou) a Javorové (protože si myslím, byť jenom z doslechu a mimokynologických aktivit, že je opravdu rozumná). Dále jsem si už tak jistý nebyl, protože ostatní kandidáty tolik neznám. Vybral jsem paní Pěníkovou (aby byla určitá návaznost v účetnictví, kterému se věnuje), paní Kaňokovou (protože nový impuls nikdy neškodí) a Lucii Majerovou (protože má svou hlavu a věnuje se výcviku). Do revizní komise jsem volil Stránskou a Křížovou. Rozmýšlel jsem se mezi Břízovou a Peroutkou, nakonec jsem zvolil prvou, protože Karel Peroutka svou kandidaturu oznámil na poslední chvíli a na schůzi nedorazil, přičemž můj názor je, že o vážných kandidátech by se mělo vědět a diskutovat čtvrt roku předem, a ne až u hlasovacího lístku.

 

Dále se na členské schůzi schválilo zvýšení věkových hranic pro svod o jeden měsíc a pro bonitaci o měsíce tři. Padl i návrh na bezvýjimečný zákaz absolvování svodu a bonitace současně. Ten odhlasován nebyl, nicméně všichni se shodli, že je žádoucí, aby k této situaci nedocházelo. Zvažovalo se i zaheslování fóra KPCHP s možností přístupu jenom pro členy, což schváleno nebylo.

Vyhledávání